Descripció del projecte

DES DE L’ANY 2012 SOM MEMBRES DEL PACTE MUNDIAL GLOBAL COMPACT. AQUESTA INICIATIVA DE NACIONS UNIDES PROMOU EL COMPLIMENT DE DEU PRINCIPIS RELACIONATS AMB ELS DRETS HUMANS I LABORALS, EL MEDI AMBIENT I LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ. L’ADSCRIPCIÓ AL PACTE ÉS VOLUNTÀRIA I AQUELLES ENTITATS QUE HO SUBSCRIUEN ES COMPROMETEN A DEFENSAR ELS PRINCIPIS, DIFONDRE’LS I INFORMAR DELS SEUS PROGRESSOS A L’HORA D’APLICAR-LOS EN LA SEUA GESTIÓ.