ENFOCANT EL MAR

S’HA PRETÈS CREAR UN HABITATGE QUE ESTIGUERA DINS DE LA TOPOLOGÍA IMPLANTA EN L’ENTORN I QUE RESPONGUERA DE FORMA DIFERENT A LES CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC ON S’EMPLAÇA, SI DEIXAR DE SER UN HABITATGE MES DINS DEL CONJUNT. PER A AÇÒ, LA MATERIALIZACIÓ DE L’HABITATGE ES EFECTÚA A TRAVÉS D’UN COS BAIX RECTANGULAR, TOTALMENT TANCAT EN LA PART POSTERIOR, PERÒ COMPLETAMENT OBERT EN LA FRONTAL, AMB VIDRE, PERLLONGAT AIXÍ L’ESPAI INTERIOR AMB LA TERRASSA EXTERIOR I LES VISTES AL MAR. SOBRE AQUEST VOLUM SE SITUEN LES ESTADES SUPERIORS, CADASCUNA D’ELLES AMB UN VOLUM INDEPENDENT DE FORMA POLIGONAL I COBERTA INCLINADA, CERCANT LES VISTES AL MAR. APROFITANT EL PENDENT DEL TERRENY, LA PLANTA SOTERRANI I LA PART POSTERIOR DE LA PLANTA BAIXA QUEDEN ENTERRATS EN EL TERRENY, AFAVORINT AIXÍ UNA MAJOR INTEGRACIÓ EN LA TOPOGRAFÍA EXISTENT.

ANY CONSTRUCCIÓ 2012-2013
ARQUITECTE ANTONIO ALTARRIBA
SUPERFÍCIE 465 M2
SITUACIÓ XÀBIA (ALACANT)

Es parteix un habitatge unifamiliar tipus personalitzada pel client. Tenint en compte els condicionants existents, es planteja un habitatge organitzat espacialment segons principis de funcionalitat. D’una secció de tres nivells, s’organitzes les funcions segons condicions de privadesa i convivència. En planta sotárrani es projecta sota petició de client un gran espai per a l’estacionament de vehículs, una cambra insonoritzada per a música, un traster i una cambra d’instal·lacions on s’alberguen entre unes altres les de depuració i manteniment de la piscina. Ademés en aquesta planta se situa una cambra de convidats, amb bany i vestidor d’accés directe al jardí.

Es crea un espai publique practicament diáfano en planta baixa al costat d’algunes dependències que acullen els usos de manteniment i magatzematge, tasques lligades a l’horari diürn. Per contraposició es planteja la planta alta com a zona de nit i recolliment, disposant la zona d’habitacions totes elles lligades a un espai exterior a través de grans vidrieres des de les quals es gaudeix de les vistes existents.