Descripció del projecte

CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA COM A CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A.