TRAÇAT OPTIMITZAT

EL CONTINGUT DEL PROJECTE VA CONSISTIR EN LES OBRES SEGÜENTS:
– AMPLIACIÓ DE LA PLATAFORMA DE LA CV-560: TRAME CV-555 A SUMACÀRCER.
– REFORÇ DEL FERM.
– CREACIÓ DE CAMINS DE SERVEI CREATS PER LA UNIFICACIÓ D’ACCESSOS PROPERS.
– AMPLIACIÓ DE 10 PONTONS.
– REALITZACIÓ D’UNA NOVA ESTRUCTURA EN EL P.K. 3+880.
– RESTITUCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS AFECTATS PER LES OBRES PROJECTADES.

CLIENT EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ANY CONSTRUCCIÓ 2013
ENGINYERIA REDACTORA DEL PROJECTE PROYCO INGENIEROS, S.L.
SITUACIÓ SUMACÀRCER I COTES (VALÈNCIA)