Loading...
  • EL VALOR DE L'EXPERIÈNCIA

NOSTRE MILLOR ACTIU ÉS L’EXPERIÈNCIA ADQUIRIDA DURANT MÉS DE 38 ANYS EN EL SECTOR. LA NOSTRA ACTIVITAT EMPRESARIAL ARRANCA L’ANY 1977. DES DE L’INICI, EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU HA SIGUT VETLAR PER LA QUALITAT DE TOTS ELS NOSTRES PROJECTES. L’EVOLUCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA NOSTRA EMPRESA ES FONAMENTA EN UN EQUIP DE PROFESSIONALS COMPROMESOS I ALTAMENT QUALIFICATS, QUE APOSTEN PEL CONTROL DE LA GESTIÓ, LA SOSTENIBILITAT, LA DEDICACIÓ I L’EFICIÈNCIA EN CADASCUN DELS NOSTRES PROJECTES.

HEM DUT A TERME TOT TIPUS D’EDIFICACIONS, OBRES CIVILS I COMPLEXOS URBANÍSTICS, QUE HAN ARRIBAT A INCIDIR EN LES NOSTRES CIUTATS, APORTAT NOUS CONCEPTES D’HABITABILITAT. AQUESTA CAPACITAT EN LA CONSTRUCCIÓ DE PROJECTES DE GRAN ENVERGADURA AL COSTAT D’UNA PODEROSA INFRAESTRUCTURA, ENS SITUEN EN EL SECTOR COM UNA EMPRESA DE REFERÈNCIA.

L’ANY 2010 NOSTRA EMPRESA FOU GUARDONADA AMB EL PRESTIGIÓS PREMI “CÀMERA 2010” A LA MILLOR EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ VALENCIANA, EN RECONEIXEMENT D’UNA DILATADA TRAJECTÒRIA I CONSOLIDANT-NOS COM A EMPRESA DE PRESTIGI. EL NOSTRE OBJECTIU IMMEDIAT ÉS LA PLENA SATISFACCIÓ DELS NOSTRES CLIENTS, OFERINT-LOS LA MÀXIMA GARANTIA DE QUALITAT I COMPETITIVITAT.

Loading...
  • GARANTIA DE QUALITAT

ISO 9001

PER A LA NOSTRA EMPRESA ÉS PRIMORDIAL COMPLIR AMB ELS REQUISITS ESPECIFICATS PELS NOSTRES CLIENTS, PER A AÇÒ TOT EL NOSTRE TREBALL, ES REGISTRA A TRAVÉS DE PROCEDIMENTS DOCUMENTATS LA QUAL COSA ENS DÓNA LES LÍNIES PER A DETECTAR FALLADES, CORREGIR I AMB AÇÒ MILLORAR LA QUALITAT DE SERVEI QUE OFERIM, DONANT LLOC AL FET QUE ESTIGUEM EN CONTÍNUA EVOLUCIÓ D’ADAPTACIÓ QUANT A INNOVACIÓ I COMPLIMENT DE REQUISITS LEGALS.

PREVENCIÓ OHSAS 18001

EL NOSTRE FONAMENT PRINCIPAL ÉS EL NOSTRE PERSONAL PER A AÇÒ L’ADREÇA DE L’EMPRESA PRENC LA LÍNIA DE PROMOURE LA PREVENCIÓ, REQUEREIX LA COL·LABORACIÓ TANT DE PERSONAL PROPI COM A SUBCONTRACTAT, FOMENTA LA FORMACIÓ I TÉ EN COMPTE LA INNOVACIÓ EN MATERIALS I TÈCNIQUES DISPONIBLES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL, DISMINUINT LA ACCIDENTABILITAT.

MEDI AMBIENT ISO 14001

ÉS SUMMAMENT IMPORTANT PER AL NOSTRE SECTOR CONTROLAR I GESTIONAR DE FORMA ADEQUADA ELS NOSTRES RESIDUS, SIMPLEMENT ES TRACTA DE RESPONSABILITAT AMB EL NOSTRE ENTORN IMMEDIAT, ELS NOSTRES CLIENTS, ELS NOSTRES PROVEÏDORS I SOBRETOT ELS NOSTRES OPERARIS, PER LA QUAL COSA S’ESTABLEIXEN UNES CORRECTES PRACTIQUES MEDIAMBIENTALS.

Loading...
  • 38 ANYS CONSTRUINT

CARRETERA SUMACARCER

INAUGUREM LA PRIMERA CARRETERA CONSTRUÏDA PER LA NOSTRA EMPRESA.

PACTE MUNDIAL

DES DE L’ANY 2012 SOM MEMBRES DEL PACTE MUNDIAL GLOBAL COMPACT. AQUESTA INICIATIVA DE NACIONS UNIDES PROMOU EL COMPLIMENT DE DEU PRINCIPIS RELACIONATS AMB ELS DRETS HUMANS I LABORALS, EL MEDI AMBIENT I LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ. L’ADSCRIPCIÓ AL PACTE ÉS VOLUNTÀRIA I AQUELLES ENTITATS QUE HO SUBSCRIUEN ES COMPROMETEN A DEFENSAR ELS PRINCIPIS, DIFONDRE’LS I INFORMAR DELS SEUS PROGRESSOS A L’HORA D’APLICAR-LOS EN LA SEUA GESTIÓ.

PREMI CÀMERA DE VALÈNCIA

S’ACONSEGUEIX EL PREMI EN LA CÀMERA DE VALÈNCIA A LA MILLOR EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ 2010.

OBTENCIÓ DE LA ISO 14001

SOM LA PRIMERA EMPRESA DE LA PROVÍNCIA A TENIR CERTIFICADES LES TRES NORMES DE QUALITAT (ISO 9001, OHSAS 18001 I ISO 14001).

PREMI FEVEC

S’ACONSEGUEIX EL PREMI A LA MILLOR EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ QUANT AL SEU SISTEMA DE SEGURETAT I HIGIENE EN FEVEC (FED. VALENCIANA DE LA CONSTRUCCIÓ).

MYRTUS, SALA PIONERA

ES CONSTRUEIX A PUÇOL LA SALA DE CONGRESSOS MYRTUS, SALA PIONERA A ESPANYA QUANT A MODERNITAT I FUNCIONALITAT.

URBANITZACIÓ «LES AIGÜES»

ES LLIUREN ELS PRIMERS XALETS DE LA URBANITZACIÓ «LES AIGÜES», UNA URBANITZACIÓ RELLEVANT PER LA SEUA SITUACIÓ I MAGNIFIC ACCÉS EN LA CIUTAT D’ONTINYENT.

PREVENCIÓ LABORAL

S’ACONSEGUEIX CERTIFICAR-SE EN LA NORMA DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS, SENT L’EMPRESA PIONERA EN LA CERTIFICACIÓ DE LA MATEIXA.

NORMA ISO 9001

S’ACONSEGUEIX LA NORMA ISO 9001 SENT LA PRIMERA EMPRESA DEL SECTOR EN LA VALL D’ALBAIDA A ACONSEGUIR-HO I UNA DE LES PRIMERES DE LA PROVÍNCIA.

URBANITZACIÓ «EL PILAR»

ES LLIUREN ELS PRIMERS XALETS DE LA URB. EL PILAR, URBANITZACIÓ PIONERA EN LA VALL D’ALBAIDA QUANT A FORMA DE VEURE I ENTENDRE LA VIDA EN UNA CIUTAT.

HABITATGES ADOSSATS

ES REALITZA LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES ADOSSATS MÉS GRANS D’ONTINYENT (URB. EL TIRADOR).

AUGMENT FACTURACIÓ

S’ACONSEGUEIX SOBREPASSAR LA XIFRA D’1.000.000.000 DE PTES. DE FACTURACIÓ.

OBRA PÚBLICA

ES COMENÇA A TREBALLAR EN OBRA PÚBLICA (AJUNTAMENTS, DIPUTACIONS).

HABITATGES RESIDENCIALS

ES REALITZEN ELS PRIMERS HABITATGES RESIDENCIALS (URB. EL LLOMBO) A ONTINYENT.

ENS CONVERTIM EN S.A.

CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA COM A CONSTRUCCIONES FRANCÉS, S.A.

INICI DE L’EMPRESA

CREACIÓ DE L’EMPRESA CONSTRUCCIONS FRANCÉS, S.L. (COMENÇA L’EMPRESA AMB 24 TREBALLADORS).